КУЦУЛАН ИЛИ ВЪЛЧА БОГОРОДИЦА

 

Изпълнители: мъже – 3, жени – 3
Първа постановка – Народен театър Иван Вазов, София, 1995
Режисьор Иван Добчев

Народен театър «Иван Вазов», София, 1995 / Режисьор Иван Добчев

Фабулата на пиесата се основава на широко разпространения между балканските народи вълчи мит. Реално събитие са само минутите, протичащи между една автомобилна катастрофа и откриването на трупа на загиналия в снега. Той е театрален режисьор, преживяващ тежка екзистенциална криза. Преди да настъпи смъртта, в неговото травмирано съзнание (и на сцената) тече едно интензивно действие, съставено от халюцинации и откъси от възпоменания. В този преобърнат свят всичко е възможно. Всеки от актьорите се явява в множество образи, между които един самоубиец, едно момиче от студентските години на катастрофиралия, един бандит от 1925 година, друг – от 1995, човек-вълк, католически мисионер от ХVІІ век, тежко ранена нелегална от времето на Втората световна война, жертва и палач от лагер за инакомислещи, двама новозабогатели и двама сексуални убийци от наши дни, философът Фридрих Ницше.

  • Пиесата е преведена на френски.

 

Народен театър «Иван Вазов», София, 1995 / Режисьор Иван Добчев
Йосиф Шамли и Румяна Бочева

Майсторски приложения от Константин Илиев метод на експресионистичното композиране на фабулата, при който «възкръстналият» чрез смъртта истински свободен човек броди в безграничната вселена и среща по пътя си самотни скитници – проекции на собственото му съзнание, дава на пиесата форма, която въпреки характерното за този автор специфично национално съдържание я прави европейски «разпознаваема.

Камелия Николова, «Психоаналитичен опит върху днешната българска драма», в. «Литературен форум», 08.04.1997

 

Народен театър «Иван Вазов», София, 1995 / Режисьор Иван Добчев
Румяна Бочева и Владимир Пенев

Театралното действо се втурва напред, за да твори впечатляващ ирационален свят, където всичко е и не е. Екзистенциалните проблеми са подчертано етически осмислени, но без капка поучителност и едностранчива категоричност. Светкавичната смяна на хронотопи, герои и гледни точки е предизвикателство към зрителя. Ако той е отишъл да си почива в удобните столове на Народния театър, не след дълго ще заприпка приведен към изхода. И прав му път, защото Куцулан е забавление, е удоволствие, е празник, който категорично изисква интелектуално усилие и съ-участие на зрителя.

Румяна Никифорова, «Празникът ‘Куцулан или Вълча Богородица" (рецензия за постановката на Народния театър, режисьор Иван Добчев), Литературен вестник,
27.03.- 02.04. 1996

Начало на страницата