МУЗИКА ОТ ШАТРОВЕЦ

 

17 мъжки роли, 5 женски роли
Първа постановка – Драматичен театър-Благоевград, 1973
Режисьор Любен Гройс

Драматичен театър-Благоевград, 1973 / Режисьор Любен Гройс
Димитър Манчев, Николай Чобанов, Петър Тасев и Иван Бързев

Думата музика, която се съдържа в заглавието на тази пиеса е иносказание за неугасващата воля за съпротива срещу политическата диктатура. В конкретния случай (действието се развива в българско село през 1943 г.) става дума за борбата срещу профашисткия режим в България по време на Втората световна война. Многопластовото и многозначно съдържание  буди обаче асоциации и за установилата се след това в страната политическа диктатура. Това е обяснението, защо въпреки непретенциозния си сюжет (трагично завършил, но минаващ и през комични перипетии опит за спасяване на ранен нелегален) пътят на тази пиеса до първата й сценична реализация не е бил  безпроблемен.
С Музика от Шатровец са свързани имената на емблематични за 70-те и 80-те години режисьори Любен Гройс (Драматичен театър – Благоевград, 1973) и Стоян Камбарев (Драматичен театър – Русе, 1989). Поставена е в 11 професионални български театри, в Театър SNP – гр. Мартин, Словакия, ORF (Австрийско национално радио), Българско национално радио, Българска национална телевизия.

  • Награда на Петия национален преглед на българската драма и театър.
  • Пиесата е преведена на немски и словашки език.

 

Драматичен театър-Благоевград, 1973 / Режисьор Любен Гройс
Елена Ковачева, Кирил Върбанов, Вихра Котова, Младен Младенов и Димитър Герасимов

Отдавна не сме присъствали на сценично произведение, в което реалистичният поток да е толкова мнгопластов, сложен, завладяващ. Съдържанието на този реалистичен поток са образите, жизнените наблюдения, неочакваните психологически решения, общата композиция на произведението... В Музика от Шатровец оценъчният момент е твърде дълбоко скрит, но всъщност крещи в доведените до парадоксалност образи, във финалните сцени, където се стига до пълна безпощадност на реалистичните наблюдения. В тази пиеса аз се вълнувам от безкомпромисното изследване на душевността на българина. Вълнувам се от това, че авторът, след като ме е водил из лабиринтите й, недвусмислено и страстно извисява онези страни от нея, които ме карат още по-силно да обичам народа си, неговата честност, вроден хуманизъм.

Николай Люцканов, в. «Народна младеж», 03.07.1974

Драматично-куклен театър "Константин Величков", Пазарджик, 2009,
Постановка Маргарита Младенова

Драматично-куклен театър "Константин Величков", Пазарджик, 2009,
Постановка Маргарита Младенова
Димитър Кузев, Йоана Микова, Боян Младенов, Диана Досева, Георги Керменски

Драматично-куклен театър "Константин Величков", Пазарджик, 2009,
Постановка Маргарита Младенова
Гроздан Даскалов, Веселин Мишев
Начало на страницата