КОНТАКТИ И АВТОРСКИ ПРАВА

 

E-mail: iliev333@yahoo.com

 

Всички права върху пиесите в този сайт са запазени и се държат от агенция "Театъраутор”. Използването на текстовете, под каквато и да билo форма, трябва да бъде съгласувано с "Театъраутор”:

"ТЕАТЪРАУТОР” Ул. "Княз Борис І” 54, 1463 София
Тел. +359 (2) 954 9822
Факс. +359 (2) 953 1697
E-mail: teautor@bgnet.bg

Всички права върху прозаичните текстове в сайта са запазени и се държат от Константин Илиев. Използването им, под каквато и да било форма, трябва да бъде съгласувано с автора.